Grunduddannelse er en livslang samfundsopgave

Verden ændre sig i et hæsblæsende tempo og færdigheder skal ikke blot holdes ved lige, nye skal tillæres for at kunne begå sig i samfundet.

Forbi er de tider hvor man som skomager lærte at lave sko af sin far og når man så var 50, var det svært at se forskel på ens egne sko og de sko ens far lavede da han var 50.

Vores uddannelsesystem er grundlagt i de dage hvor verden udviklede sig i et mere astadigt tempo, og der er behov for at det bliver revideret med udgangspunkt i verden af i dag.

For eksempel rykker det offentlige i stigende grad online og dette forudsætter færdigheder, som kun har været på skoleskemaet de seneste 10 år, der er med andre ord en meget stor del af befolkningen, der ikke har lært dette. Jeg mener udviklingen er rigtig og at vi bestemt skal udnytte alle de muligheder den giver os, men det betyder også at vi må gentænke vores grunduddannelsesystem i samfundsmæssigt perskeptiv – grunduddannelse skal være livslang samfundsopgave.

Hvis vi ændre grunduddannelsesystemet så vi ved vi har fat i borgerne hele livet, giver det os som samfund en fleksibilitet til at tage ny teknologi og muligheder til os og samtidig sikre at borgerne bliver klædt på til at håndtere det.