Min anden hjerne ligger i min lomme …

Jeg er vild med Apple’s udstyr – måske lidt for vild … – men det er ikke kun derfor jeg er vild med min iPhone. For første gang har det slået mig, at den er en integreret del af mig – den er min anden hjerne, det David Chalmers kalder “Extended Mind”.

Her er en hurtig liste over hvordan jeg bruger min iPhone som min anden hjerne – de specifikke programmer i parenteser:

  • Den husker adresser og telefonnumre for mig (Contacts)
  • Jeg indtaster noter og tanker i den (Things) fordi den aldrig glemmer
  • Den hjælper med at finde vej, hvis min anden hjerne ikke helt kan huske om motorvejen er hurtigst (Google Maps)
  • Den husker de sidste fire cifre i mine døtres cpr. nummere (Billede af sygesikrings-bevis i Photos)
  • Den hjælper mig med at få ret, ved at genopfriske detaljer og beviser, hvis ens påståelige forældre ikke tror på at Maya’erne også var i Chili (Wikipedia på Safari)

Faktisk er min iPhone en så integreret del af min måde at fungere på, at det både fascinerer og skræmmer mig en smule.